Warsztaty z Team Buildingu

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
17 Marzec, 2012 - 08:00
Termin zakończenia: 
18 Marzec, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
1 Marzec, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Anna Kasprowicz
Organizator: 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Miejsce: 
Toruń
Odpłatność: 
40zł
Uczestnicy: 
instruktorzy z min. otwartą próbą podharcmistrzowską, którzy działają lub prowadzą zespoły różnego typu, (m.in. zespoły hufcowe, namiestnictwa, szczepy) pracujący w bezpośrednim kontakcie z członkami tych zespołów
Opis: 

 

„Zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent, wie kto fałszuje, kto gra czysto i stara si ę , a kto zbytnio 
si ę  nie wysila” 
 
Chcesz zrozumieć lepiej siebie i innych, zwiększyć swoje kompetencje społeczne, poznać mechanizmy napędzające życie grupy, jednocześnie doświadczając procesów zachodzących w teambuildingu na własnej skórze?  Czy  jest  Ci  nieobojętne  zdobycie  umiejętności  budowania  dobrego  i  zgranego  zespołu,  a  na  sercu     leży     Ci     efektywne     oraz     nietuzinkowe     motywowanie     (również     siebie     samego), to Warsztaty Teambuildingu, są właśnie dla Ciebie!
 
Komendant formy: phm. Anna Kasprowicz 
Przy współpracy trenerów: pwd. Marty Michalskiej, pwd.Marty Kozicz (posiadające kompetencje z zakresu umiejętności miękkich, warsztatu psychologicznego) 
 
Organizator zapewnia: 
•  Obiad w sobotę, 
•  Ciepłe napoje do posiłków oraz w trakcie trwania warsztatu, 
•  Materiały programowe, 
•  Zakwaterowanie w warunkach polowych. 
 
Koszty: 
40zł - przelać na konto: Hufiec ZHP Toruń, BANK ZACHODNI WBK S.A Numer 13 1090 1506 0000 0000 5002 0225 
Z dopiskiem „imię i nazwisko —Teambuilding” 
 
Miejsce:  
Toruń, ul. Panny Marii 2,  (pomieszczenia na terenie parafii) 
Chorągwiane Warsztaty  
 
Zgłoszenia do 1.03.2012 na: E-mail:  kasprowicz_anna@wp.pl Tel.: 505 904 787 
u komendanta jest także dostępna ankieta zgłoszeniowa
 
I l o ś ć  mi e j s c  o g r a n  i c z o n  a ! 1  6   o s ó b   ( l i c z y  s i ę  p  i e r w  s z e ń  s t w  o  z g ł o s z e ń  )  
 
Termin: 17-18.03.2012 
Rozpoczęcie warsztatów: godzina 08:00 (istnieje  możliwość noclegu już od piątku, po wcześniejszym powiadomieniu komendanta)