Warsztaty repertuarowe dla absolwentów kursów podharcmistrzowskich

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
4 Sierpień, 2015 - 10:00
Termin zakończenia: 
8 Sierpień, 2015 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
22 Czerwiec, 2015 (Cały dzień)
Organizator: 
ChZKK Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Miejsce: 
Gaj k. Łąkorza
Odpłatność: 
170 zł
Uczestnicy: 
absolwenci kursów podharcmistrzowskich
Opis: 

Tematyka warsztatów:
- szkolenie instruktorskie w ramach programu rozwojowego LIDER+ moduł I Kierowanie ludźmi w praktyce,
- warsztaty opiekunów prób instruktorskich,
- warsztaty z pozyskiwania środków dla potrzeb ZHP; Konstruowanie projektów finansowanych ze środków publicznych,
- możliwość wzięcia udziału w konferencji harcmistrzowskiej.

Szczegółowe informacje: ksztalcenie@kp.zhp.pl, tel. 663788877, 512233566