Warsztaty Opiekunów Prób Instruktorskich

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
1 Październik, 2011 - 09:00
Termin zakończenia: 
1 Październik, 2011 - 17:00
Zgłoszenia do: 
24 Wrzesień, 2011 (Cały dzień)
Komendant: 
hm Andrzej Grabowski
Organizator: 
ZKK Chorągwi Krakowskiej
Miejsce: 
Kraków, ul.Karmelicka 31
Odpłatność: 
30zł
Uczestnicy: 
instruktorzy ze stopniem instruktorsakim
Opis: 

Program warsztatów:

9:oo-9.20 Powitanie uczestników, krótkie zajęcia integracyjne

9:25 - 11:00-  Podstawy Prawne - System Kształcenia kadry w ZHP, System Stopni Instruktorskich, Statut ZHP, uprawnienia związane ze stopniami,

11:00 - 11:15  Przerwa

11.15 - 13:00 - Opiekun Próby - rola i zadania opiekuna, sylwetka opiekuna, współpraca opiekuna z KSI, warsztat pracy opiekuna

13:00 - 13:40- Przerwa  (obiad )

13:40 - 16:00- Budowanie  Próby na stopień instruktorski - planowanie własnego rozwoju (Indywidualne Ścieżki Rozwoju), umiejętność  dobierania i formułowania zadań próby, sposoby oceniania efektywności próby, 

                        dokumentowanie realizacji zadań, prezentacja próby przed KSI.

16:00 - 16:10- Przerwa

16:10 - 16.40- Podsumowanie warsztatów

16:40 - 17:00- ewaluacja zajęć, rozdanie dyplomów ukończenia warsztatów, zakończenie warsztatów 

ZałącznikWielkość
Warsztaty OP_Krakow_program_2011.pdf375.88 KB
Ankieta_zgloszeniowa_warsztaty OPP_2011.pdf283.73 KB