Warsztaty dla programowców hufców przygotowujące do pełnienia funkcji

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
15 Kwiecień, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
17 Kwiecień, 2016 - 13:00
Zgłoszenia do: 
10 Marzec, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Beata Bardzińska
Organizator: 
ChZKK Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Miejsce: 
HCEE Funka
Odpłatność: 
190 zł (99 zł dla instruktorów działających na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP - dofinansowanie z funduszy KCh oraz OKK „Quercus”).
Uczestnicy: 
Członkowie komend hufców ds. programowych, instruktorzy zajmujący się programem w hufcach, mianowani na funkcje rozkazem komendanta hufca. W przypadku wolnych miejsc w warsztatach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane tematyką.
Opis: 

Szczegółowe informacje: ksztalcenie@kp.zhp.pl, tel. 663788877, 512233566