Warsztaty dla pełnomocników komendantów hufców ds. zagranicznych przygotowujące do pełnienia funkcji

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
1 Kwiecień, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
3 Kwiecień, 2016 - 13:00
Zgłoszenia do: 
10 Marzec, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Monika Grądecka
Organizator: 
ChZKK Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Miejsce: 
HCEE Funka
Odpłatność: 
190 zł (99 zł dla instruktorów działających na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP - dofinansowanie z funduszy KCh oraz OKK „Quercus”).
Uczestnicy: 
Pełnomocnicy komendantów hufców ds. zagranicznych, instruktorzy chcący zajmować się taką tematyką w hufcu, instruktorzy zajmujący się programem w hufcach, instruktorzy zainteresowani tematyką współpracy zagranicznej.
Opis: 

Szczegółowe informacje: ksztalcenie@kp.zhp.pl, tel. 663788877, 512233566