Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
11 Październik, 2014 - 10:00
Termin zakończenia: 
11 Październik, 2014 - 18:00
Zgłoszenia do: 
8 Październik, 2014 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anita Dzik
Organizator: 
KSI Hufca ZHP Katowice i ZKK Hufca ZHP Katowice
Miejsce: 
Ośrodek Harcerski w Chorzowie
Odpłatność: 
Instruktorzy Hufca ZHP Katowice – 2 5 zł In struktorzy innych jednostek ZHP – 28 z
Opis: 

Warsztaty opiekunówprób na stopnie instruktorskie

Warsztaty odbędą się 11 października 2014 roku wOśrodku Harcerskim w Chorzowie.
Planowanyczas trwania zajęć
10:00-18:00
Ilość miejsc na warsztatach: 20 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:
1. Zasady zdobywania stopni instruktorskich
2. Jak dobrze zbudować próbę instruktorską
3. Obowiązki opiekuna
4. Rola opiekuna próby
5. Planowanie rozwoju kadry w środowisku
6. Indywidualna Ścieżka Rozwoju

Udział w warsztatach kończy się uzyskaniem dyplomu uczestnictwa.

Termin zgłoszenia na warsztaty: 8 października 2014 r.
poprzez formularz: https://warsztaty2014.zgloszenia24.pl/