WARSZTATY DLA KADRY INSTRUKTORSKIEJ Z DYDAKTYCZNYCH GIER PROGRAMOWYCH

Rekomendacja: 
CSI ZHP
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
6 Marzec, 2015 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
8 Marzec, 2015 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
25 Luty, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
Organizator: 
Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP i CSI ZHP
Miejsce: 
Warszawa
Odpłatność: 
40 zł
Uczestnicy: 
instruktorzy wspierający programowo drużynowych lub zajmujący się tworzeniem programu na poziomie hufca/chorągwi
Opis: 

WARSZTATY DLA KADRY INSTRUKTORSKIEJ Z DYDAKTYCZNYCH GIER PROGRAMOWYCH, CZYLI WEEKEND W CAŁOŚCI WYPEŁNIONY GRANIEM ORAZ PRZEKUWANIEM WŁASNEJ KREATYWNOŚCI NA RZECZ INTELEKTUALNEGO DOROBKU ZHP.
Cele:
- zebranie w jednym miejscu instruktorów pracujących z programem
- poznanie różnych gier programowych
- zainspirowanie do tworzenie gier programowych jako efektywnego narzędzia edukacyjnego
Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenia w formie ankiety na adres: gry@zhp.pl
Wymóg formalny: instruktor ZHP pracujący z programem.

Ankieta aplikacyjna do pobrania na stronie: http://ksztalcenie.zhp.pl/index.php?do=news&ac=edit&navi=0081,0001&id=15683