Warsztaty dla hufcowych Komisji Rewizyjnych przygotowujące do pełnienia funkcji

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
1 Kwiecień, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
17 Kwiecień, 2016 - 13:00
Zgłoszenia do: 
10 Marzec, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Lucyna Szypulska-Kamyk, SOKK
Organizator: 
ChZKK Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Miejsce: 
HCEE Funka
Odpłatność: 
190 zł (95 zł dla członków hufcowych komisji rewizyjnych działających na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP - dofinansowanie z funduszy KCh oraz OKK „Quercus”)
Uczestnicy: 
Członkowie hufcowych komisji rewizyjnych. W przypadku wolnych miejsc w warsztatach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane tematyką.
Opis: 

Dwa terminy do wyboru: 1-3 kwietnia lub 15-17 kwietnia (przy zgłoszeniu proszę zaznaczyć preferowany termin).
Szczegółowe informacje: ksztalcenie@kp.zhp.pl, tel. 663788877, 512233566