PERPETUUM MOBILE 2016 kurs pwd. dla 35+

Rekomendacja: 
ŁCHSI "Osnowa"
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
23 Wrzesień, 2016 - 17:30
Termin zakończenia: 
5 Listopad, 2016 - 18:00
Zgłoszenia do: 
31 Sierpień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Katarzyna Wybrańska BOKK
Organizator: 
Organizatorem kursu jest Zespół instruktorów Hufca Inowłódz, Hufca Piotrków Trybunalski i Hufca Łódź Bałuty pod opieką merytoryczną Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”.
Miejsce: 
I, III biwak Spała, II biwak GK Warszawa
Odpłatność: 
300 zł.
Uczestnicy: 
A. Członkostwo w ZHP ( opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP), B. Ukończony 30 rok życia, indywidualne przypadki rozpatrywane przez komendę kursu C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć
Opis: 

Komendant: hm Katarzyna Wybrańska BOKK
Komenda:
hm. Arkadiusz Szadkowski-hufiec Piotrków Trybunalski, CHŁ, BOKK 894/2016
phm. Krzysztof Szczepanik -hufiec Piotrków Trybunalski, CHŁ
phm. Agnieszka Koziarska Wilkowiecka- hufiec Inowłódz, CHŁ
phm. Edyta Pielużek-hufiec Łódź Bałuty, CHŁ
hm. Bożena Rudzińska- Chorągiew Stołeczna

2. TERMINY I MIEJSCA ZJAZDÓW
I 23-25/09/2016 w Spale spotykamy się o godzinie 17:30 w miescu jakie dostaniecie koordynaty
II 14-16/10 2016 w Warszawie, spotykamy się o 8 obok budynku Głównej Kwatery ZHP
III 4-5/11/2016 w Spale, spotykamy się o godzinie 18 obok Kościoła
3. ZAKWATEROWANIE
Noclegi w trakcie zjazdów w plebanii w Spale i GK w Warszawie. Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę dostępną pod adresem: https://kurspwdPerpetuumMobile2016.zgloszenia24.pl – do północy 30-08-2016 roku.
W dniu 31-08-2016 organizator zakończy proces rekrutacji. Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.
Uwaga! Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 21 osoby!
Uwaga! Zgłoszenia po w/w terminie nie będą rozpatrywane!
5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE PWD DLA DOROSŁYCH PERPETUUM MOBILE
A. Członkostwo w ZHP ( opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. Ukończony 30 rok życia, indywidualne przypadki rozpatrywane przez komendę kursu
C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć
D. Wpłata MINIMUM zaliczki na konto ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 5 81 1240 3073 1111 0010 6803 7575 z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd PM (imię i nazwisko). W przypadku wpłaty zaliczki na konto możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu. Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.
E. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
– zakwaterowanie, w warunkach turystycznych, na łóżkach, bez pościeli
– obiady w trakcie zjazdów
– kawę, herbatę,
– materiały programowe w trakcie zajęć,
– wyprawki dla kursantów,
– dyplomy,
– plakietki.
F. Na kurs trzeba zabrać mundur, kubek (najlepiej metalowy), finkę lub inny nóż turystyczny, latarki
6. WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
✓ Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu i nie spóźnianie się na zajęcia (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
✓ Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących ( indywidualne jak i zespołowe)
✓ Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim
✓ Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
✓ Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
✓ Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.
7. OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU

.