Open your mind...again!!

Rekomendacja: 
ŁChSI
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Listopad, 2012 - 17:00
Termin zakończenia: 
2 Grudzień, 2012 - 13:00
Zgłoszenia do: 
20 Listopad, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Magdalena Bartosiak
Organizator: 
Referat Wędrowniczy Chorągwi Łódzkiej
Miejsce: 
budynek Chorągwi Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 19
Odpłatność: 
25 zł na konto: 24 1240 3028 1111 0000 2822 2925 w tytule przelewu należy wpisać: SEJMIK WĘDROWNICZY 2012
Uczestnicy: 
II edycja Sejmiku "OPEN YOUR MIND!" to propozycja skierowana do wędrowników pełniących funkcje kadrowe (drużynowych, przybocznych) bądź, którzy do pełnienia tych funkcji się przygotowują oraz do instruktorów hufca pracujących bądź planujących rozpocząć pracę ze środowiskiem akademickim.
Opis: 

Grono odbiorców jest dość szerokie, gdyż w tym roku zamierzamy zaproponować dwa bloki programowe w ramach jednej imprezy. Pierwszym jest warsztat na temat pracy z instrumentami metodycznymi stosowanymi w pionie wędrowniczym, drugim blokiem są zajęcia dotyczące pracy z kręgami akademickimi w ZHP. Obie części będą odbywały się równolegle.
Wyjdź w świat - zobacz - pomyśl - pomóż, czyli DZIAŁAJ!