Ogólnopolskie Seminarium Kręgów Instruktorskich

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
2 Marzec, 2013 - 09:00
Termin zakończenia: 
3 Marzec, 2013 - 13:00
Zgłoszenia do: 
30 Styczeń, 2013 (Cały dzień)
Organizator: 
HKI „Ostoja” – Hufiec Gdynia, Hufiec Pabianice, Główna Kwatera ZHP - wydział do spraw hufców
Miejsce: 
Łódź
Odpłatność: 
60zł
Uczestnicy: 
Członkowie Kręgów Instruktorskich
Opis: 

Seminarium adresowane jest do kręgów instruktorskich z całej Polski, jak również do instruktorów myślących o założeniu kręgu instruktorskiego.
Głównymi celami seminarium jest:
- nawiązanie współpracy miedzy kręgami
- określenie wspólnych potrzeb
- dyskusja nad potrzebą stworzenia ruchu programowo metodycznego dla kręgów instruktorskich
- wymiana doświadczeń i integracja miedzy kręgami z całej Polski

Dodatkowe informacje ankietę aplikacyjną znajdziecie na stronie www.ostoja.harc.pl