,,Metodyk! Kształcenie” – kurs dla kadry kształcącej drużynowych

Rekomendacja: 
CSI ZHP
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
27 Listopad, 2015 - 18:00
Termin zakończenia: 
29 Listopad, 2015 - 15:50
Zgłoszenia do: 
31 Październik, 2015 (Cały dzień)
Organizator: 
Centralna Szkoła Instruktorska ZHP i Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP
Miejsce: 
Wrocław
Odpłatność: 
50 zł
Uczestnicy: 
Kurs adresowany jest do kadry kształcącej drużynowych. Na kurs zapraszamy instruktorów, którzy ukończyli kurs kadry kształcącej i brali udział w organizacji przynajmniej jednego kursu drużynowych w metodyce odpowiadającej metodyce na proponowanym szkoleniu.
Opis: 

„Metodyk!” jest projektem szkoleniowym, który pośrednio wspiera drużynowych zarówno na początku ich wychowawczej przygody, jak i w trakcie pełnienia funkcji. Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry kształcącej w zakresie organizacji kursów dla drużynowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program szkolenia zakłada przede wszystkim wzbogacenie warsztatu szkoleniowca, twórcze podejście do standardów kursowych, a także zwrócenie uwagi na wagę metody harcerskiej podczas kursów drużynowych.
Rejestracja: https://rejestracja.zhp.pl/events/42/