"Meandry" kurs przewodnikowski dla osób dorosłych

Rekomendacja: 
Chorągwiana Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
16 Grudzień, 2017 - 08:00
Termin zakończenia: 
4 Luty, 2018 - 18:00
Zgłoszenia do: 
4 Grudzień, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Dariusz Brzuska
Organizator: 
Kadra programowa kursu wraz ze Szkołą Instruktorską "Iluminacja"
Miejsce: 
Warszawa i okolice
Odpłatność: 
max. 300 zł (potwierdzenie po ustaleniu listy uczestników)
Uczestnicy: 
rodzice, nauczyciele, członkowie starszyzny, byli harcerze i isntruktorzy - tegoroczna edycja przeznaczona jest dla osób, którym harcerstwo nie jest obce
Opis: 

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” to kurs dla tych, którzy będąc już powyżej wieku wędrowniczego, z bagażem doświadczeń dorosłego życia, chcą spróbować swoich sił w harcerstwie jako przyszli instruktorzy.
Celem kursu jest, by osoba dorosła, która niedawno rozpoczęła bycie harcerską kadrą, zorientowała się w specyfice i zawiłościach instruktorskiej pracy.
Będzie to też okazja do wspólnej wymiany doświadczeń. Kurs będą prowadzić instruktorzy z długim stażem w pracy drużynowego, tacy, co już mają dorosłe dzieci, ale także tacy, którzy przeszli stosunkowo niedawno ścieżkę od dorosłego nowicjusza do dorosłego kompetentnego instruktora.
Od strony formalnej – ukończenie kursu przewodnikowskiego jest warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) do zdobycia pierwszego stopnia instruktorskiego i uzyskania uprawnień do pracy z zuchami i harcerzami.
Termin i miejsce:
Kurs odbędzie się w formie trzech weekendowych spotkań:
• 16-17.12.2017 r.,
• 6-7.01.2018 r.,
• 3-4.02.2018 r.
Należy liczyć się z wykonywaniem zadań samokształceniowych (lektura, rozwiązywanie problemów), a także z koniecznością wykonania zadań zaliczeniowych.
Podczas drugiego i trzeciego spotkania będziemy wszyscy nocować w miejscu zajęć.
Początek zajęć w soboty o godzinie 8-ej, koniec zajęć w niedzielę do godziny 18-tej. Kurs będzie się odbywał na terenie Warszawy i okolic.
Wymagania stawiane kandydatom:
• chęć zostania harcerskim wychowawcą;
• przekroczony wiek wędrowniczy (21+);
• potwierdzenie zgłoszenia przez harcerskiego przełożonego (może być via e-mail);
• przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
Jednym z warunków uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę pod adresem: https://xg6zo397tekteavg3lv7rzhaf.zgloszenia24.pl
Ankieta zostanie zamknięta 4.12.2017 o godzinie 21.00 lub wcześniej w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc. O przyjęciu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wymogu rozmowy kwalifikacyjnej lub uzyskania dodatkowych rekomendacji od harcerskiego przełożonego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Do 05.12.2017 r. poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs oraz o sposobie płatności.
Opłata za udział w kursie wyniesie do 300 zł. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla odbiorcy spoza ZHP, opłata jest zwiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług.
W ramach opłaty zapewnione są posiłki, materiały dla uczestników, bufet kawowy, nocleg w warunkach turystycznych.
Na wszystkie dodatkowe pytania odpowie komendant kursu – hm. Darek Brzuska, e mail: brzuska@mp.pl, tel. 512-000-671.