Letnia Akcja Szkoleniowa "O wschodzie słońca"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
10 Lipiec, 2012 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
17 Lipiec, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
31 Maj, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Justyna Golitz BOKK 228/2010
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Łódź - Górna
Miejsce: 
Baza Hufca ZHP Łódź - Górna w Chycinie (woj.lubuskie)
Odpłatność: 
330 zł z transportem na trasie Chycina - Łódź lub 240 zł bez transportu
Uczestnicy: 
Uczestnik kursu musi mieć co najmniej 16 lat (rocznikowo)
Opis: 

Kurs przewodnikowski!

Celem kursu przewodnikowskiego  jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.

Kurs przewodnikowski jest kursem skierowanym do osób, które mają co najmniej 16 lat.

Po kursie przewodnikowskim można uczestniczyć w kursie drużynowych zuchowych, harcerskich, starszo harcerskich lub wędrowniczych który odbędzie się w tym samym miejscu w dniach 17.07 - 24.07.2012. Wówczas opłata za oba kursy wynosi 600 zł z transportem na trasie Łódź - Chycina - Łódź, 10.07 oraz 24.07. 2012 lub 440 zł bez transportu. Informacje o kursach drużynowych są w zakładkach o poszczególnych kursach metodycznych.

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę kursu.

Opłata za kurs przewodnikowski wynosi 330 zł z transportem na trasie Chycina - Łódź lub 240 zł bez transportu.

W ramach opłaty za kurs uczestnik ma zapewnione zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę posiadającą uprawnienia  (kursy są prowadzone wg aktualnych zasad i standardów kształcenia w ZHP), zakwaterowanie w warunkach polowych (namioty tzw. dychy, regały, prycze), pełne wyżywienie, materiały programowe, materiały metodyczne dla kursantów, pamiątkową plakietkę kursu oraz opcjonalnie transport.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 maja 2012 roku. Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres: owschodzieslonca@gmail.com

Osobę uznaje się za zgłoszoną, jeśli prześle w terminie podanym przez komendę kursu ankietę zgłoszeniową w formie papierowej oraz wpłaci zaliczkę w wysokości 100 zł na konto hufca do 31 maja 2012 roku.

Ilość miejsc na kursach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków uczestnictwa. Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do weryfikacji uczestników zgłoszonych na poszczególne formy.

Dane organizatora: Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Łódź -Górna , 93 - 548 Łódź, ul. Pabianicka 55, tel.: 42 684 - 33 - 36, www.lodzgorna.zhp.pl

Dane konta bankowego: ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź - Górna, 93 - 548 Łódź, ul. Pabianicka 55

Bank PKO BP S.A. III O/ŁÓDŹ  56 1020 3378 0000 1702 0144 02   z dopiskiem: "Kurs 2012"