Letnia Akcja Szkoleniowa "O wschodzie słońca"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
17 Lipiec, 2012 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
24 Lipiec, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
31 Maj, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Agnieszka Olejniczak BOKK 228/2010
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Łódź - Górna
Miejsce: 
Baza Hufca ZHP Łódź - Górna w Chycinie (woj. lubuskie)
Odpłatność: 
330 zł z transportem z Chyciny do Łodzi lub 240 zł bez transportu
Uczestnicy: 
Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej 16 lat (rocznikowo), stopień instruktorski przewodnik lub ukończony kurs przewodnikowski oraz dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu oryginału zaświadczenia o ukończonej formie umożliwiającej uczestnictwo w kursie metodycznym
Opis: 

Kurs drużynowych zuchowych!

Celem kursu drużynowych zuchowych jest przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego gromady zuchowej.

Kurs drużynowych zuchowych jest kursem skierowanym do osób, które mają co najmniej 16 lat, stopień instruktorski przewodnik lub ukończony kurs przewodnikowski oraz przedstawią w dniu rozpoczęcia kursu oryginał zaświadczenia o ukończonej formie umożliwiającej uczestnictwo w kursie metodycznym. W kursie metodycznym mogą wziąć udział także osoby, które nie ukończyły kursu przewodnikowskiego. Wówczas takie osoby nie otrzymają dyplomu ukończenia kursu drużynowych, a jedynie dyplom uczestnictwa.

Kurs drużynowych zuchowych może być poprzedzony uczestnictwem w kursie przewodnikowskim, który odbędzie się w tym samym miejscu w dniach 10.07 - 17.07.2012. Wówczas opłata za oba kursy wynosi 600 zł z transportem na trasie Łódź - Chycina - Łódź, 10.07 oraz 24.07. 2012 lub 440 zł bez transportu. Informacje o kursie przewodnikowskim są w zakładce o kursach przewodnikowskich.

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę kursu.

Opłata za kurs wynosi 330 zł z transportem na trasie Chycina - Łódź lub 240 zł bez transportu.

W ramach opłaty za kurs uczestnik ma zapewnione zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę posiadającą uprawnienia  (kursy są prowadzone wg aktualnych zasad i standardów kształcenia w ZHP), zakwaterowanie w warunkach polowych (namioty tzw. dychy, regały, prycze), pełne wyżywienie, materiały programowe, materiały metodyczne dla kursantów, pamiątkową plakietkę kursu oraz opcjonalnie transport.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 maja 2012 roku. Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres: owschodzieslonca@gmail.com

Ankieta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie Hufca ZHP Łódź - Górna www.lodzgorna.zhp.pl

Osobę uznaje się za zgłoszoną, jeśli prześle w terminie podanym przez komendę kursu ankietę zgłoszeniową w formie papierowej oraz wpłaci zaliczkęw wysokości 100 zł na konto hufca do 31 maja 2012 roku.

Ilość miejsc na kursach jest ograniczona. Decyduje koleność zgłoszeń oraz spełnienie warunków uczestnictwa. Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do weryfikacji uczestników zgłoszonych na poszczególne formy.

Dane organizatora: Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Łódź -Górna , 93 - 548 Łódź, ul. Pabianicka 55, tel.: 42 684 - 33 - 36, www.lodzgorna.zhp.pl

Dane konta bankowego: ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź - Górna, 93 - 548 Łódź, ul. Pabianicka 55

Bank PKO BP S.A. III O/ŁÓDŹ  56 1020 3378 0000 1702 0144 02   z dopiskiem: "Kurs 2012"