Letnia Akcja Szkoleniowa Hufca ZHP Łódź-Górna

Rekomendacja: 
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
4 Sierpień, 2014 - 08:00
Termin zakończenia: 
13 Sierpień, 2014 - 19:00
Zgłoszenia do: 
20 Czerwiec, 2014 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Małgorzata Papuga BOKK 220/2012
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca Łódź-Górna
Miejsce: 
baza leśna Hufca Łódź-Górna w Chycinie, woj. lubuskie
Odpłatność: 
350 zł.
Uczestnicy: 
minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo), w przypadku pionu wedrowniczego minimalny wiek – co najmniej 17 lat (rocznikowo) • otwarta próba na stopien samarytanki/cwika • stopien instruktorski – przewodnik lub ukonczony kurs przewodnikowski
Opis: 

Ankietę zgłoszeniowa należy przesłać na adres: las.lodzgorna@gmail.com
Wersje papierowa ankiety aplikacyjnej ze zgoda Komendanta macierzystego
Hufca należy przesłać na adres Komendy Hufca Łódz-Górna. Ankieta aplikacyjna
do pobrania ze strony Hufca Łódz-Górna www.lodzgorna.zhp.pl
Osobę uznaje się za zgłoszoną, jeśli:
Prześle w formie elektronicznej ankietę aplikacyjną.
Wpłaci zaliczke w wysokosci 100 zł na konto hufca do dn. 20 czerwca 2014 roku.