Kurs Drużynowych "PERPETUUM MOBILE 35+18 - 4 NAD RANEM"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
9 Marzec, 2018 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
27 Maj, 2018 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
31 Styczeń, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
Phm. Agnieszka Koziarska Wilkowiecka
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej „Pilica”
Miejsce: 
Zakościele / Spała
Odpłatność: 
580 zł
Uczestnicy: 
ukończony kurs przewodnikowski
Opis: 

TERMINY I MIEJSCA ZJAZDÓW
I Zjazd WSPÓLNY 9-11/03/2018-Zakościele
II Zjazd pion HARCERSKI 23-25/03/2018-Spała
III Zjazd pion STARSZOHARCERSKI 6-8/04/2018-Spała
IV Zjazd pion WĘDROWNICZY 20-22/04/2018-Spała
V Zjazd pion ZUCHOWY 11-13/05/2018-Spała
VI Zjazd WSPÓLNY 25-27/05/2018 -Spała

ZAKWATEROWANIE
Noclegi w trakcie zjazdów są w Spale i okolicach Spały. Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę dostępną pod adresem: https://KURSDRUZYNOWYCH4NADRANEM2018.zgloszenia24.pl
W dniu 31-01-218 organizator zakończy proces rekrutacji. Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.

Uwaga! Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 41 osób!
Uwaga! Zgłoszenia po w/w terminie nie będą rozpatrywane!

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE PWD DLA DOROSŁYCH PERPETUUM MOBILE
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- zaliczenie zadanie e-learnigowego z zakresu Instrukcji tworzenia i działania drużyny/gromady
- ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego
- Członkostwo w ZHP ( opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
- Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć
- Wpłata MINIMUM zaliczki 100pln na konto ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 5 81 1240 3073 1111 0010 6803 7575 z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs 4nadranem (imię i nazwisko). W przypadku wpłaty zaliczki na konto możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu. Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.
- Koszt kursu (3 zjazdy=1pion) 580 pln od uczestnika, każdy dodatkowy zjazd (=dodatkowy pion) to dodatkowo 180pln,

W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
– zakwaterowanie wraz z noclegiem na łóżkach,
– pełne wyżywienie
– materiały programowe w trakcie zajęć,
– wyprawki dla kursantów,
– dyplomy,
– plakietki.
Na kurs trzeba zabrać mundur, kubek (najlepiej metalowy), finkę lub inny nóż turystyczny, latarki i odpowiednio do wymagań biwaku zalecone wcześniej rzeczy.

WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
- Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu i nie spóźnianie się na zajęcia (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
- Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących ( indywidualne jak i zespołowe)
- Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim
- Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
- Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
- Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.