Kurs wychowawców kolonijnych i kierowników

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
3 Grudzień, 2011 - 09:00
Termin zakończenia: 
10 Grudzień, 2011 - 19:00
Zgłoszenia do: 
25 Listopad, 2011 (Cały dzień)
Organizator: 
ZKK Hufca ZHP Katowice
Miejsce: 
Katowice, ul. Barbary 25a
Odpłatność: 
60 zł wędrownicy i instruktorzy z hufca Katowice, 75 zł (wędrownicy i instruktrozy z innych hufców), 100 zł (osoby niezrzeszone)
Uczestnicy: 
Warunki uczestnictwa w kursie: • ukończone 18 lat, • średnie wykształcenie (nie trzeba posiadać matury), • dobry stan zdrowia . Nie są potrzebne żadne zaświadczenia - każdy z uczestników na karcie szkolenia podpisuje stosowne oświadczenie (w chwili rozpoczęcia kursu).
Opis: 

 

ZGŁOSZENIA
- przyjmowane są drogą e-mailową na adres komenda@katowice.zhp.pl
- w tytule: „Kurs wychowawców/Kurs kierowników – zgłoszenie”. W treści: imię i nazwisko, adres e-mail, nr komórkowy, (osoby z ZHP – nazwa hufca)
- każde zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą e-mailową
- zgłoszenia  przyjmujemy do 25.11,  decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona
 
KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
 
Termin: 3 – 4 i 10 grudnia 2011
Program:  36 godzin lekcyjnych
03.12 sobota: 9.00 – 19:00
04.12 niedziela: 9.00 – 19:00
10.12 sobota: 9.00 – 19:00
Program zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Dodatkowe informacje:
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat,
• średnie wykształcenie (nie trzeba posiadać matury),
• dobry stan zdrowia .
Nie są potrzebne żadne zaświadczenia - każdy z uczestników na karcie szkolenia podpisuje stosowne oświadczenie (w chwili rozpoczęcia kursu).
W kursie mogą brać także udział uczniowie klas maturalnych  - zaświadczenia uzyskają po ukończeniu szkoły średniej.
Na początku kursu uczestnicy otrzymują do wglądu zgodę kuratorium na organizację kursu.
Opłata za kurs wnoszona jest gotówką w czasie trwania kursu, zainteresowani mogą otrzymać fakturę. 
Zaświadczenia o ukończeniu kursu są wydawane w sobotę - po zakończeniu kursu.
 
CENA KURSU OBEJMUJE:
  •  udział w wykładach;
  •  bufet kawowy, dostęp do kuchni;
  •  wystawienie zaświadczenia.
CENA KURSU NIE OBEJMUJE:
  •  zakwaterowania w czasie kursu;
  •  wyżywienia w czasie kursu.
 
KURS KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU
 
Początek kursu: godz. 09:00 10.12.2011
Zakończenie kursu: godz. 18:30 10.12.2011
 
Program: 10 godzin lekcyjnych
 
Program zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
 
Wymagania wobec uczestników:
Kurs może ukończyć każda osoba legitymująca się minimum trzyletnim stażem pracy w pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej.
Dodatkowe informacje:
Osoby biorące udział w szkoleniu podpisują oświadczenie o tym, że posiadają stosowne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
Na początku kursu uczestnicy otrzymują do wglądu zgodę kuratorium na organizację kursu.
Opłata za kurs wnoszona jest gotówką w czasie trwania kursu, zainteresowani mogą otrzymać fakturę.
Zaświadczenia o ukończeniu kursu są wydawane w sobotę - po zakończeniu kursu.
 
CENA KURSU OBEJMUJE:
  •  udział w wykładach;
  •  bufet kawowy, dostęp do kuchni;
  •  wystawienie zaświadczenia.
CENA KURSU NIE OBEJMUJE:
  •  wyżywienia w czasie kursu.