KURS PRZEWODNIKOWSKI "ZOSTAŃ GWIAZDĄ"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
14 Grudzień, 2018 - 18:00
Termin zakończenia: 
3 Luty, 2019 - 14:00
Zgłoszenia do: 
7 Grudzień, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anna Berzowska
Organizator: 
Hufiec ZHP Mysłowice
Miejsce: 
Śląsk - Mysłowice SP3, SP5 oraz jeden zjazd wyjazdowy (Jura Krakowsko-Częstochowska)
Odpłatność: 
270 zł
Uczestnicy: 
członkowie ZHP w wieku min 16 lat (rocznikowo)
Opis: 

Zgłoszenia do 7.12.2018r. za pomocą formularza https://kurspwdzostangwiazda.zgloszenia24.pl/
Oto kilka szczegółów :

TERMINY KURSU :
I ZJAZD - 14-16.12.2018r. SP3 w Mysłowicach
II ZJAZD - 18-20.01.2019r. SP5 w Mysłowicach
III ZJAZD - 1-3.02.2019r. wyjazdowy

KOSZT KURSU :
• dla członków Hufca Mysłowice oraz Koalicji ds. Kształcenia - 250 zł
• dla pozostałych harcerzy ZHP - 270 zł
wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Hufca Mysłowice do 7.12.2018r. pod tytułem : DODATKOWA SKŁADKA ZADANIOWA - KURS PRZEWODNIKOWSKI - IMIĘ I NAZWISKO
nr konta : 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798
w ramach kosztów zapewniamy :
• pełne wyżywnienie (śniadania, obiady, kolacje, bufet kawowy)
• nocleg w warunkach polowych (I i II zjazd)
• ubezpieczenie NNW
• przejazd z Katowic oraz nocleg (III zjazd - wyjazdowy )
• materiały programowe

WARUNKI UCZESTNICTWA :
• wiek min. 16 lat (rocznikowo)
• złożone PH
• pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich)
• pisemna zgoda komendanta hufca
• opłacenie wpisowego
• opłacone składki członkowskie za IV kwartał 2018

KOMENDA KURSU :
• komendantka : hm. Anna Berzowska BOKK nr 725/2014
• z-ca komendantki ds. programowych : pwd. Anna Wylęgała
• z-ca komendantki ds. organizacyjnych : pwd. Jakub Gandyk
• członek komendy ds. służby : phm. Beata Fularska
• kwatermistrz : pwd. Kamil Biśta
• finansista : pwd. Kamil Żak

OPIEKUNOWIE ZASTĘPÓW :
• phm. Wojciech Godoń
• pwd. Kamil Żak
• HO. Natalia Kocur

bezpośredni kontakt z organizatorem :
pwd. Jakub Gandyk : jakubgandyk1@gmail.com tel. 795-509-507