KURS PRZEWODNIKOWSKI WRAZ Z KURSEM DRUŻYNOWYCH

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
29 Lipiec, 2011 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
9 Sierpień, 2011 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
20 Czerwiec, 2011 (Cały dzień)
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Radomsko oraz Chorągwiana Szkoła Instruktorska
Miejsce: 
Biały Brzeg
Odpłatność: 
250 złotych
Uczestnicy: 
uczestnik musi mieć ukończone 15 lat, w przypadku kursu drużynowych wędrowniczych 16 lat, otwartą próbę na stopień samarytanki/ćwkia oraz doświadczenie harcerskie
Opis: 

Kurs przewodnikowski wraz z kursem drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych odbędzie się w dniach 29.07 - 9.08.2011. Odpłatność wynosi 250 złotych.

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywne ukończenie biegu, złożenie dokumentacji wypracowanej podczas kursu oraz zaangażowanie i postawa harcerska.

Rekrutacja na kurs obejmuje dwa etapy: 1. przesłanie ankiety aplikacyjnej na adres mailowy: ksztalcenie@radomsko.zhp.pl do 20.06.2011r. 2. przesłanie na adres Hufca Radomsko karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz uiszczenie opłaty na konto Hufca Radomsko do 30.06.2011r. ( w przypadku wysłania kart pocztą liczy się data stempla pocztowego). Osoby, które nie prześlą karty lub nie wniosą opłaty w podanym terminie będą mogły uczestniczyć w kursie, ale wówczas ponoszą opłatę    400 zł. Ankieta aplikacyjna oraz karta kwalifikacyjna są dostępne na stronie internetowej: www.radomsko.zhp.pl

ZałącznikWielkość
ankieta_aplikacyjna_kd_HAS.doc80.5 KB
karta_kwalifikacyjna_kd_HAS.doc61.5 KB