Kurs Przewodnikowski Wielosztuka

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
4 Listopad, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
11 Grudzień, 2016 - 14:00
Zgłoszenia do: 
16 Październik, 2016 (Cały dzień)
Organizator: 
ZKK "Zarzewie", Hufiec ZHP Wrocław
Miejsce: 
Dolny Śląsk (Marianówka, Wrocław, Oleśnica)
Odpłatność: 
200 zł - harcerze Hufca ZHP Wrocław, 220 zł - harcerze z innych hufców
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej „Zarzewie” zaprasza na kurs przewodnikowski Wielosztuka!

Kurs realizowany będzie w formie 3 weekendowych zjazdów w 3 miejscach na terenie Dolnego Śląska.

TERMINY I LOKALIZACJE ZJAZDÓW:
1) 4-6.11.2016 r. (Wrocław)
2) 25-27.11.2016 r. (Oleśnica)
3) 9-11.12.2016 r. (Wrocław)

KOSZT:
(obejmuje: zakwaterowanie, obiady w soboty, program, materiały dydaktyczne)
200 zł – dla harcerzy Hufca Wrocław ZHP
220 zł – dla harcerzy spoza Hufca Wrocław ZHP
- koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
- uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie (oprócz sobotnich obiadów).

REKRUTACJA:
- rozpoczyna się 12.09.2016r. a zakończy 16.10.2016. o godz. 23.59
- formularz zgłoszeniowy: https://kpwielosztuka.zgloszenia24.pl/
- Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana w ciągu paru dni po zakończeniu rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego formularza
- uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca na udział w kursie (wg wzoru: https://drive.google.com/file/d/0BzZLOjFpEmFGMlJBRjIyOXNhYWM/view )
- opłacenie składek członkowskich za I-III kwartał 2016.
- wniesienie do 16.10.2016 r. opłaty za kurs na konto Hufca:

Hufiec ZHP Wrocław
pl. Św. Macieja 5a
50-244, Wrocław
41 1140 2017 0000 4202 1306 8431
Tytułem: Kurs Przewodnikowski "Wielosztuka", imię i nazwisko

Dodatkowym atutem przy rekrutacji będzie otwarta próba na stopień przewodnika bądź plan jej otwarcia próby w najbliższym czasie.

W uzasadnionych przypadkach Komenda kursu zastrzega sobie prawo przyjęcia na Kurs osób nie spełniających dwóch pierwszych warunków.

UWAGI:
- Ze względu na samofinansujący się charakter przedsięwzięcia, Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 15 osób.
- Przyjmiemy na kurs maksymalnie 20 osób.
- W razie pytań, prosimy o kontakt: zkk@wroclaw.zhp.pl

Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"

.