Kurs Przewodnikowski "Wagabunda"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Listopad, 2018 - 17:00
Termin zakończenia: 
13 Styczeń, 2019 - 15:00
Zgłoszenia do: 
4 Listopad, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Piotr Łopaciński
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej „Zarzewie” Hufca ZHP Wrocław Północ
Miejsce: 
Jelenia Góra, Oleśnica, Wrocław
Odpłatność: 
240 zł – dla harcerzy Hufca ZHP Wrocław Północ; 260 zł – dla harcerzy spoza Hufca ZHP Wrocław Północ
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej „Zarzewie” zaprasza na kurs przewodnikowski Wagabunda!
Kurs realizowany będzie w formie 3 weekendowych zjazdów w 3 miejscach na terenie Dolnego Śląska.

TERMINY I LOKALIZACJE ZJAZDÓW:
1) 30.11-02.12.2018 r. (Jelenia Góra)
2) 14-16.12.2018 r. (Oleśnica)
3) 11-13.01.2019r. (Wrocław)

KOSZT:
(obejmuje: zakwaterowanie, obiady w soboty, program, materiały dydaktyczne)
240 zł – dla harcerzy Hufca ZHP Wrocław Północ
260 zł – dla harcerzy spoza Hufca ZHP Wrocław Północ
- koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
- uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie (oprócz sobotnich obiadów).

REKRUTACJA:
- rozpoczyna się 10.10.2018r. a zakończy 04.11.2018 r. o godz. 23.59
- formularz zgłoszeniowy: https://kpwagabunda2018.zgloszenia24.pl (wypełniony i potwierdzony link aktywacyjny wysłany mailowo)
- Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana w ciągu paru dni po zakończeniu rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego i zatwierdzonego formularza
- uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca na udział w kursie i załączenie skanu w zgłoszeniu
- opłacenie składek członkowskich za I-III kwartał 2018 r.
- wniesienie do 04.11.2018 r. opłaty za kurs na konto Hufca:
ZHP Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Wrocław Północ
ul. Nowa 6
50-082, Wrocław
16 1750 0012 0000 0000 3982 1419
Tytułem: Kurs przewodnikowski ,,Wagabunda" - imię i nazwisko

Dodatkowym atutem przy rekrutacji będzie otwarta próba na stopień przewodnika bądź plan jej otwarcia w najbliższym czasie.

W uzasadnionych przypadkach Komenda kursu zastrzega sobie prawo przyjęcia na Kurs osób nie spełniających dwóch pierwszych warunków.

UWAGI:
- Ze względu na samofinansujący się charakter przedsięwzięcia, Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 12 osób.
- Przyjmiemy na kurs maksymalnie 20 osób.
- W razie pytań, prosimy o kontakt: zarzewie.wroclaw@gmail.com

Regulamin kursu: https://www.dropbox.com/s/hx26j66ojcsdqwe/Regulamin%20Kursu%20Wagabunda%...

Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"