Kurs przewodnikowski "W las!"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
28 Październik, 2016 - 00:43
Termin zakończenia: 
30 Listopad, 2016 - 00:46
Zgłoszenia do: 
24 Październik, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
phm Wojciech Opioła
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Opolskiej Chorągwi ZHP
Miejsce: 
Praszka - Namysłów
Odpłatność: 
200 zł
Uczestnicy: 
Członkinie i czlonkowie ZHP w wieku min. 16 lat.
Opis: 

Organizator:
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Opolskiej
Termin i miejsce:
I biwak: 28-31 października, Praszka - woj. opolskie.
II biwak: listopad, Namysłów - woj. opolskie (dokładny termin zostanie uzgodniony z kursantami)

Zakwaterowanie:
Noclegi w warunkach turystycznych. Zapewniona toaleta, bieżąca woda oraz miejsce do przyrządzania posiłków.

Wyżywienie:
Przygotowywane przez zastęp służbowy z prowiantu zakupionego przez kadrę kursu na podstawie listy zapotrzebowania stworzonej przez kursantów.

Uczestnicy:
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

1. Ukończyła 16 lat.
2. Nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa we wszystkich formach kursu.
3. W terminie (do 24 października 2016r.) nadeśle zgłoszenie na kurs na adres: wojciech.opiola@zhp.net.pl.
4. Jest członkiem ZHP.

Warunki ukończenia kursu
Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach. W przypadku uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności komenda kursu będzie indywidualnie rozpatrywać przypadek,
Udostępnienie komendzie kursu wszystkich wypracowanych podczas kursu materiałów, a pomocnych w ocenie,
Wykonanie zadań powierzonych w trakcie kursu (program pracy drużyny, konspekt zbiórki, wykonanie projektu),
Wykonanie zadań powierzonych przed kursem (lektura, warsztat pracy drużynowego, ankieta, dzienniczek kursowy),
Pozytywna ocena komendy kursu,
Przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Uwaga: komenda kursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od konieczności zrealizowania któregokolwiek z powyższych wymagań.

Zgłoszenia:
Należy wysłać e-mail na adres wojciech.opiola@zhp.net.pl W treści wiadomości prosimy podać: 1. Imię i nazwisko; 2. Datę urodzenia 3. Nazwę hufca; 4. Pełnioną funkcję.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 października. Ostateczna decyzja o organizacji kursu zapadnie 25 października: wymagany jest udział co najmniej 10-osobowej grupy.
Po zakwalifikowaniu na kurs komenda odeśle informację wraz z numerem konta, na które należy dokonać płatności za kurs.

.