KURS PRZEWODNIKOWSKI "Spinaker"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
6 Styczeń, 2012 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
11 Marzec, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
18 Grudzień, 2011 (Cały dzień)
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Zachodniopomorskiej
Miejsce: 
Szczecin
Odpłatność: 
150 złotych
Uczestnicy: 
wędrownicy w wieku minimum 18 lat
Opis: 

Wymagania:

Otwarta próba na stopień przewodnika

 

Ukończone 18 lat

Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego

Pozytywna opinia Komendanta Hufca

Terminy:

 

1 biwak: 6 - 8 stycznia 2012

2 biwak: 10 – 12 lutego 2012

3 biwak: 9  – 11 marca 2012

Zgłoszenia:

 

·         Do 18 GRUDNIA 2011roku

·         Na załączonej do ogłoszenia ankiecie przesłanej na adres: kształcenie@zachpom.zhp.pl

·         Po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi.

·         Ostatecznym potwierdzeniem udziału w kursie jest wniesienie wpłaty PO OTRZYMANIU MAILA Z POTWIERDZENIEM w którym będą podane między innymi dane do wpłaty.

 

Wszelkie pytania pod adresem: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl