Kurs Przewodnikowski SKRA

Rekomendacja: 
ZKK Chorągwi Lubelskiej
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
28 Kwiecień, 2018 - 10:51
Termin zakończenia: 
3 Maj, 2018 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
7 Kwiecień, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Katarzyna Dobosz
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej "Krzesiwo" i Hufiec ZHP Puławy
Miejsce: 
okolice Puław
Odpłatność: 
240 zł (członkowie Chorągwi Lubelskiej) • 260 zł (osoby spoza Chorągwi Lubelskiej)
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej "Krzesiwo" i Hufiec ZHP Puławy zapraszają na Kurs Przewodnikowski SKRA!

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Krzesiwo”, Hufiec ZHP Puławy
Termin: 28.04-3.05.2018
Miejsce: okolice Puław

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
a) jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
b) złożyła przyrzeczenie harcerskie,
c) ukończyła 16 rok życia,
d) dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
e) posiada zgodę przełożonego na udział w kursie,
f) zapozna się z materiałami e-learning przed kursem.

Zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w kursie, należy przesłać uzupełnioną ankietę zgłoszeniową na adres: zkk.krzesiwo@zhp.net.pl do dnia 7 kwietnia 2018 r. Lista osób zakwalifikowanych na kurs zostanie ogłoszona do dnia 9 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia przesłane z przekroczeniem powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z Chorągwi Lubelskiej.

Koszt uczestnictwa:
• 240 zł (członkowie Chorągwi Lubelskiej)
• 260 zł (osoby spoza Chorągwi Lubelskiej)

Bezzwrotną opłatę należy uiścić do dnia 15 kwietnia 2018 r., na konto Komendy Hufca ZHP Puławy (nr konta 07 1160 2202 0000 0002 3489 0737) z dopiskiem „DSCZ – kurs przewodnikowski – imię i nazwisko”.

W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
1. Zakwaterowanie na czas trwania kursu;
2. Wyżywienie;
3. Materiały programowe;
4. Ubezpieczenie NNW;
5. Dyplomy;
6. Pamiątki kursowe.

Zasady zaliczenia kursu:
1. Obecność i aktywny udział w zajęciach;
2. Realizacja zadań kursowych zleconych przez komendę kursu;
3. Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

Postanowienia końcowe:
W przypadku wystąpienia sytuacji spornych, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Za szkody wyrządzone podczas kursu odpowiada uczestnik lub pełnoletni opiekun.

Link do regulaminu: http://bit.ly/regulaminPWDSKRA2018
Link do ankiety zgłoszeniowej: http://bit.ly/ankietaSKRA2018

W razie pytań pisz! :)
zkk.krzesiwo@zhp.net.pl