Kurs Przewodnikowski "Pryzmat"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
27 Wrzesień, 2017 - 16:00
Termin zakończenia: 
19 Listopad, 2017 - 16:00
Zgłoszenia do: 
8 Październik, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Piotr Łopaciński (BOKK)
Organizator: 
ZKK "Zarzewie" Hufca Wrocław
Miejsce: 
dolnyśląsk
Odpłatność: 
220 zł // 240 zł
Uczestnicy: 
Kandydaci na instruktorów ZHP.
Opis: 

Kurs przewodnikowski ma na celu przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.

Terminy i miejsca:
27-29.10.2017 – Marianówka k/ Bystrzycy Kłodzkiej
3.-5.11.2017 - Oleśnica
17.-19.11.2017 - Wrocław

Cena:
220 zł – dla osób posiadających przydział służbowy do Hufca ZHP Wrocław
240 zł – dla pozostałych uczestników.

W cenie:
1. program kursu zgodny ze standardami ZHP,
2. dostęp do wrzątku przez cały czas trwania kursu,
3. obiady,
4. nocleg w warunkach turystycznych (wymagane śpiwory i karimaty)
5. wykwalifikowana kadra instruktorska.
Organizatorzy nie zapewniają śniadań i kolacji oraz transportu na miejsce zjazdów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza do dnia 8.10.2017 do godziny 23:59.
Link do formularza: https://kppryzmat.zgloszenia24.pl/
Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana droga mailową w ciągu kilku dniu po zakończeniu rekrutacji.

Warunki uczestnictwa w kursie:
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego i zatwierdzonego formularza
- uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca na udział w kursie i załączenie skanu w zgłoszeniu
- opłacenie składek członkowskich za I-III kwartał 2017.
- wniesienie do 08.10.2017 r. opłaty za kurs na konto Hufca:
Hufiec ZHP Wrocław
pl. Św. Macieja 5a
50-244, Wrocław
41 1140 2017 0000 4202 1306 8431
Tytułem: Kurs przewodnikowski ,,Pryzmat" - imię i nazwisko

Regulami: https://www.dropbox.com/s/6wqahhmqhknyzz8/REGULAMIN-PRYZMAT-2017.pdf?dl=0

Więcej informacji na fb: https://www.facebook.com/events/1051941088242541/

Zapraszamy do uczestnictwa!

.