KURS PRZEWODNIKOWSKI PERPETUUM MOBILE 35+18 - MAKATKA 2017

Rekomendacja: 
Kurs objęty patronatem Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej OSNOWA
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
8 Wrzesień, 2017 - 18:00
Termin zakończenia: 
18 Listopad, 2017 - 20:00
Zgłoszenia do: 
20 Sierpień, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka SOKK - Hufiec Inowłódz
Organizator: 
Zespół Instruktorów z Hufców całej Polski pod opieką merytoryczną hm. Katarzyny Wybrańskiej jako przedstawiciela Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”
Miejsce: 
Spała / Warszawa / Spała
Odpłatność: 
360zł
Uczestnicy: 
KURS SKIEROWANY JEST DO DOROSŁYCH W WIEKU 35+ I MŁODYCH W WIEKU 18+
Opis: 

TERMINY I MIEJSCA ZJAZDÓW:
I zjazd: 8-10/09/2017 w Spale spotykamy się o godzinie 18:00
II zjazd: 29/09-01/10 2017 w Warszawie, o 18:00 spotykamy się o obok budynku Głównej Kwatery ZHP
III zjazd 17-18/11/2017 w Spale, spotykamy się o godzinie 18 obok Kościoła

ZAKWATEROWANIE
Noclegi w trakcie zjazdów w plebanii w Spale i GK w Warszawie. Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

KADRA:
Komendant: Phm Agnieszka Koziarska Wilkowiecka SOKK

Komenda:
- pwd. Oliwia Płońska-Hufiec Tomaszów Mazowiecki
- pwd. Conchita Chojnacka-Hufiec Łódź Śródmieście
- phm. Michał Murgrabia-Hufiec Skierniewice
- phm. Janusz Wilkowiecki –Hufiec Inowłódz

Prowadzący zajęcia:
- pwd. Justyna Chlipała-Hufiec Jaworzno
- pwd. Piotr Głuszek –Hufiec Pruszków
- pwd. Joanna Siekiera-Hufiec Zgierz

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE PWD DLA DOROSŁYCH PERPETUUM MOBILE
A. Członkostwo w ZHP ( opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć
C. Wpłata MINIMUM zaliczki 100pln na konto ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 5 81 1240 3073 1111 0010 6803 7575 z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd MAKATKA (imię i nazwisko). W przypadku wpłaty zaliczki na konto możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu. Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

Koszt kursu w całości to 360plnod uczestnika

W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają: – zakwaterowanie, w warunkach turystycznych, na łóżkach, bez pościeli – obiady w trakcie zjazdów – kawę, herbatę, – materiały programowe w trakcie zajęć, – wyprawki dla kursantów, – dyplomy, – plakietki.

Na kurs trzeba zabrać mundur, kubek (najlepiej metalowy), finkę lub inny nóż turystyczny, latarki

WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
✓ Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu i nie spóźnianie się na zajęcia (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
✓ Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących ( indywidualne jak i zespołowe)
✓ Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim
✓ Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
✓ Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
✓ Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

KOGO WYPUSZCZAMY PO KURSIE: człowieka znającego swoje słabe i mocne strony, nie bojącego się ryzyka, znającego swoje możliwości, opiekuna, inspiratora, Anioła Stróża swoich podopiecznych , chętnego do pełnienia funkcji, umiejącego poszukiwać źródeł i interpretować wiedzę, umiejącego słuchać, umiejącego postępować w sytuacjach konfliktowych, pozytywnie nakręconego, świadomego swojego wpływu jako dorosłego na ZHP, ciekawego nowości, umiejącego przyjmować zmiany.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20 SIERPNIA 2017 ROKU POD ADRESEM: https://PWDPMMAKATKA.zgloszenia24.pl

MAKSYMALNA ILOŚC KURSANTÓW TO 21 OSÓB

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA ADRES AGNIESZKA.KOZIARSKA@ZHP.NET.PL

.