Kurs Przewodnikowski "Międzyplanetarne Pozytywne Baobaby"

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
18 Styczeń, 2012 - 09:00
Termin zakończenia: 
5 Luty, 2012 - 15:00
Zgłoszenia do: 
9 Styczeń, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anna Krok
Organizator: 
ZKK "Zarzewie" Hufca ZHP Wrocław
Miejsce: 
Wrocław, Bardo
Odpłatność: 
150,00 zł, dla osób spoza hufca - 200,00 zł
Uczestnicy: 
Osoby zdobywające stopień przewodnika
Opis: 

"Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami, i to tak dużymi jak kościoły, i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni, to nie dałyby one rady jednemu baobabowi."
(Antoine de Saint-Exupéry)

Serdecznie zapraszamy na Kurs Przewodnikowski "MIĘDZYPLANETARNE POZYTYWNE BAOBABY" organizowany podczas ferii przez Zespół Kadry Kształcącej "ZARZEWIE" działający przy Hufcu Wrocław.

REKRUTACJA (przyjmiemy maksymalnie 25 osób):
-  zakończy się 28.12.2011. o godz. 23.59
- zgłoszenia będą przyjmowane na adres zkk@wroclaw.zhp.pl
- formularz zgłoszenia do pobrania ze strony Hufca Wrocław
(www.hufiec.wroclaw.zhp.pl w zakładce "Zespół Kadry Kształcącej")

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgoda przełożonego na udział w kursie
- wniesienie opłaty za kurs
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego formularza.

UWAGI:
1. Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 18 osób.
2. Dojazd do Bielawy i powrót na własny koszt.
3. Liczba osób uczestniczących w kursie - od 18 do 25 (maksymalnie).

Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"