Kurs przewodnikowski "Meandry" V edycja dla kadry w wieku ponadwędrowniczym

Rekomendacja: 
Chorągwiana Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
23 Luty, 2019 - 08:00
Termin zakończenia: 
7 Kwiecień, 2019 - 18:00
Zgłoszenia do: 
9 Luty, 2019 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Dariusz Brzuska (SOKK/269/2017)
Organizator: 
Zespół 35+ Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja"
Miejsce: 
Warszawa
Odpłatność: 
max 300 zł
Uczestnicy: 
rodzice, nauczyciele, członkowie harcerskiej starszyzny, byli harcerze i instruktorzy ZHP
Opis: 

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” to kurs dla tych, którzy będąc już powyżej wieku wędrowniczego, z bagażem doświadczeń dorosłego życia, chcą spróbować swoich sił w harcerstwie jako przyszli instruktorzy.
Celem kursu jest, by osoba dorosła, która rozpoczyna bycie harcerską kadrą, zorientowała się w specyfice i zawiłościach instruktorskiej pracy.
Jest to też okazja do wspólnej wymiany doświadczeń. Kurs będą prowadzić instruktorzy z długim stażem w pracy drużynowego, tacy, co już mają dorosłe dzieci, ale także tacy, którzy przeszli stosunkowo niedawno ścieżkę od dorosłego nowicjusza do dorosłego kompetentnego instruktora.

Od strony formalnej – ukończenie kursu przewodnikowskiego jest warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) do zdobycia pierwszego stopnia instruktorskiego i uzyskania uprawnień do pracy z zuchami i harcerzami.

Kurs odbędzie się w formie trzech weekendowych spotkań:
• 23-24.02.2019 r.,
• 16-17.03.2019 r.,
• 06-07.04.2019 r.

Należy liczyć się z wykonywaniem zadań samokształceniowych (lektura, rozwiązywanie problemów), a także z koniecznością wykonania zadań zaliczeniowych.

Podczas drugiego i trzeciego spotkania będziemy wszyscy nocować w miejscu zajęć. Podczas pierwszego spotkania jest możliwość noclegu dla potrzebujących.

Początek zajęć w soboty o godzinie 8-ej, koniec zajęć w niedzielę najpóźniej do godziny 18-tej. Kurs będzie się odbywał na terenie Warszawy i okolic.

Wymagania stawiane kandydatom:
• przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy lub współpracy z drużyną lub gromadą zuchową;
• chęć zostania harcerskim wychowawcą;
• przekroczony wiek wędrowniczy (21+);
• potwierdzenie zgłoszenia i opinia od harcerskiego przełożonego - może być via e-mail na adres komendanta kursu;
• przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Jednym z warunków uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę pod adresem: https://meandry2019wiosna.zgloszenia24.pl

Ankieta zostanie zamknięta 09.02.2019 o godzinie 21.00 lub wcześniej w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc. O przyjęciu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wymogu rozmowy kwalifikacyjnej lub uzyskania dodatkowych rekomendacji od harcerskiego przełożonego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Osoby zgłaszające się poinformujemy o wynikach kwalifikacji, warunkach uczestnictwa, kryteriach zaliczania kursu. Po zaakceptowaniu tego przez kandydata, poinformujemy o sposobie płatności i szczegółach organizacyjnych.

Opłata za udział w kursie wyniesie maksymalnie 300 zł, może być mniejsza przy odpowiednio dużej liczbie chętnych lub w przypadku uzyskania dofinansowania. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla odbiorcy spoza ZHP, opłata będzie zwiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług.
W ramach opłaty zapewnione są posiłki, materiały dla uczestników, bufet kawowy, nocleg w warunkach turystycznych.

Na wszystkie dodatkowe pytania odpowie komendant kursu – hm. Darek Brzuska, e mail: dariusz.brzuska@zhp.net.pl, tel. 512-000-671.