Kurs Przewodnikowski "KO(i)NSTRUKTORZY PRZYSZŁOŚCI"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
3 Styczeń, 2014 - 18:00
Termin zakończenia: 
2 Luty, 2014 - 15:00
Zgłoszenia do: 
10 Grudzień, 2013 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anna Binkowska
Organizator: 
"Zarzewie" ZKK Hufca Wrocław
Miejsce: 
Głuchołazy, Wrocław, Kuraszków
Odpłatność: 
260,00 zł
Uczestnicy: 
osoby. które zamierzają zdobyć stopień przewodnika
Opis: 

PRZYSZŁOŚĆ SAMA NIE DA SOBIE RADY! POSZUKUJEMY JEJ KO(i)NSTRUKTORÓW!!!
Ukończyłeś 16 rok życia?
Posiadasz przynajmniej III stopień harcerski?
Zdobywasz stopień przewodnika lub planujesz to zrobić w najbliższym czasie?

3 x TAK ? Czekamy na Ciebie! Weź przyszłość w swoje ręce - wyślij zgłoszenie! :)

Komendant:
hm. Anna Binkowska (SOKK 80/2011)

Organizator:
ZKK Hufca Wrocław "Zarzewie"

Miejsce:
Dolny Śląsk

Odpłatność:
260zł

Uczestnicy:
Osoby zdobywające stopień przewodnika lub planujące otworzyć próbę w najbliższym czasie

TERMINY ZJAZDÓW:
1) 03.-06.01.2014 r.
2) 17.-19.01.2014 r.
3) 31.01-02.02.2014 r.

KOSZT: 260,- zł /os. (obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, program, materiały dydaktyczne)

Ważne:
1) koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy osobno
REKRUTACJA:
- rozpocznie się 21.11.2013r. a zakończy 10.12.2013. o godz. 23.59
- zgłoszenia w wersji elektronicznej (plik WORD) będą przyjmowane na adres zkk.zarzewie@gmail.com (wersję papierową z podpisem przełożonego należy przywieźć ze sobą na kurs)
- formularz zgłoszenia do pobrania ze strony Hufca Wrocław (www.hufiec.wroclaw.zhp.pl w zakładce "Zespół Kadry Kształcącej")
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego formularza
- uzyskanie zgody przełożonego na udział w kursie
- opłacenie składek członkowskich za rok 2013.
- wniesienie do 10.12.2013 r. opłaty za kurs na konto Hufca:

Hufiec ZHP Wrocław
pl. Św. Macieja 5a
50-244, Wrocław
BGŻ OO Wrocław 98 2030 0045 1110 0000 0035 5980

Jedynie w uzasadnionych przypadkach Komenda kursu zastrzega sobie prawo przyjęcia na Kurs osób nie spełniających dwóch pierwszych warunków.

UWAGI:
1. Ze względu na samofinansujący się charakter przedsięwzięcia, Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 15 osób.
3. Przyjmiemy na kurs maksymalnie 20 osób.

Czuwaj!

Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"