Kurs Przewodnikowski "Drużyna Alchemika"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
14 Październik, 2011 - 18:00
Termin zakończenia: 
13 Listopad, 2011 - 16:00
Zgłoszenia do: 
3 Październik, 2011 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Grzegorz Samorek
Organizator: 
ZKK "Zarzewie" Hufca ZHP Wrocław
Miejsce: 
Oleśnica, Marianówka
Odpłatność: 
250,00 zł
Uczestnicy: 
kandydaci na instruktorów w wieku przynajmniej 16 lat
Opis: 

DRUŻYNA ALCHEMIKA

"Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć." (Paulo Coelho)

Serdecznie zapraszamy na Kurs Przewodnikowski "DRUŻYNA ALCHEMIKA" organizowany przez Zespół Kadry Kształcącej "ZARZEWIE" działający przy Hufcu Wrocław

TERMINY ZJAZDÓW:

I 14.-16.10.2011
II 21.-23.10.2011
III 10.-13.11.2011

KOSZT (obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, program, materiały dydaktyczne): 250,00 zł / os.

REKRUTACJA (przyjmiemy maksymalnie 22 osoby):

- rozpocznie się 12.09.2011 a zakończy 25.09.2011. o godz. 23.59
- zgłoszenia będą przyjmowane na adres zkk@wroclaw.zhp.pl
- formularz zgłoszenia można też pobrać ze strony http://hufiec.wroclaw.zhp.pl/doc/ankieta_kurs_przew_2011.doc

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż.
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgoda przełożonego na udział w kursie
- wniesienie opłaty za kurs
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego formularza.

UWAGI:
1. Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 15 osób.
2. W przypadku osób niepełnoletnich zapewniamy opiekuna na czas podróży :)
3. Liczba osób uczestniczących w kursie - od 15 do 22 (maksymalnie).

Serdecznie zapraszamy!!!
Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"