Kurs Przewodnikowski "Cztery żywioły" - Świdnica

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
15 Styczeń, 2012 - 10:00
Termin zakończenia: 
22 Styczeń, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
3 Styczeń, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Mariusz Słabicki
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca Świdnica
Miejsce: 
Zagórze Śląskie, Dolny Śląsk
Odpłatność: 
485,00 zł
Uczestnicy: 
Osoby posiadające co najmniej 16 lat (rocznikowo)
Opis: 


Formularz zgłoszenia:http://4zywiolykurs.blogspot.com/2011/12/rekrutacja-na-kurs-w-zagorzu-przeduzona.html
 

Inne informacje: Kurs w Zagórzu Śląskim, dojazd we własnym zakresie