Kurs Przewodnikowski BRACTWO WOJOWNIKÓW ŚWIATŁA

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
21 Styczeń, 2012 - 10:00
Termin zakończenia: 
27 Styczeń, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
8 Styczeń, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Beata Rzepka
Organizator: 
ZKK Hufca Lubin
Miejsce: 
Szklary Górne k. Lubina
Odpłatność: 
300,00 zł
Uczestnicy: 
Osoby realizujące próbę przewodnikowską
Opis: 

Komenda Hufca ZHP w Lubinie i Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej serdecznie zapraszają na kurs przewodnikowski. Kurs realizowany będzie na podstawie aktualnych standardów kształcenia drużynowych i zapraszamy na niego:

- drużynowych i kandydatów na tę funkcję,

- przybocznych,

- wędrowników,

- osoby realizujące próbę przewodnikowską,

- kandydatów na instruktorów ZHP.

 

Warunki uczestnictwa:

- wiek 15 lat (rocznikowo) – jeśli jesteś drużynowym lub absolwentem kursu przybocznych,

- wiek 16 lat (rocznikowo) – dla pozostałych,

- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego,

- uzyskanie zgody przełożonego,

- terminowe zgłoszenie za pomocą ankiety uczestnika,

- terminowe uiszczenie wpisowego.

W uzasadnionych przypadkach Komenda Kursu może przyjąć na kurs osoby niespełniające wszystkich powyższych wymagań.

Warunki ukończenia kursu:

- aktywny udział we wszystkich zajęciach kursowych,

- opracowanie próby na stopień przewodnika lub kolejny stopień harcerski,

- pozytywna opinia Komendy Kursu.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

- nocleg podczas trwania kursu,

- pełne wyżywienie podczas kursu,

- materiały programowe do zajęć,

- dyplom uczestnictwa lub ukończenia kursu.

Dojazd na miejsce kursu oraz podróż powrotną uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

ZałącznikWielkość
INFORMACJA O KURSIE.doc96.5 KB