Kurs przewodnikowski "Per aspera ad astra" 2016

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
23 Wrzesień, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
23 Październik, 2016 - 15:00
Zgłoszenia do: 
15 Wrzesień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015
Organizator: 
Organizatorem kursu jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufca Dąbrowa Górnicza oraz instruktorów działających w ramach Koalicji ds. Kształcenia.
Miejsce: 
Dąbrowa Górnicza
Odpłatność: 
125,00
Uczestnicy: 
A. Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP), B. Ukończony 16 rok życia, C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć.
Opis: 

Komendant: phm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015

Komenda:
• hm. Ariana Bejma-Woźniczka BOKK 715/2014,
• hm. Grzegorz Przybylak BOKK 879/2015,
• phm. Aleksandra Nadolna,
• phm. Tomasz Bujarski,
• pwd. Edyta Koza.

1. TERMINY I MIEJSCA ZJAZDÓW

Wszystkie zjazdy odbywają się w Dąbrowie Górniczej:
· zjazd I 23-25.09.2016
· zjazd II 7-9.10.2016
· zjazd III 21-23.10.2016

Zajęcia prowadzone przez instruktorów-praktyków.

2. ZAKWATEROWANIE

Noclegi w trakcie zjazdów w klubie Fundacji "Krokus" w Dąbrowie Górniczej. Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

3. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę dostępną pod adresem: https://kurs2016.zgloszenia24.pl – do północy 15.09.2016 roku.

W dniu 16.09.2016 organizator zakończy proces rekrutacji. Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.

Uwaga! Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 20 osób!

Uwaga! Zgłoszenia po w/w terminie nie będą rozpatrywane!

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE PRZEWODNIOWSKIM

A. Członkostwo w ZHP ( opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. Ukończony 16 rok życia,
C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć
D. Wpłata zaliczki (MINIMUM 30%) na konto hufca:
Hufiec Dąbrowa Górnicza
ul. Królowej Jadwigi 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650
z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd (imię i nazwisko)".
W przypadku wpłaty zaliczki na konto możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

E. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
· zakwaterowanie, w warunkach turystycznych,
· 3 obiady w trakcie zjazdów
· kawę, herbatę, coś słodkiego
· materiały programowe w trakcie zajęć,
· wyprawka dla kursantów,
· dyplomy.

F. Na kurs trzeba zabrać mundur, własny kubek, śpiewnik.

5. WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU

· Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
· Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących (indywidualne jak i zespołowe).
· Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim.
· Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
· Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
· Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU

.