KURS PRZEWODNIKOWSKI 35+ MAKATKA 2018 + KPP

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
14 Wrzesień, 2018 - 18:10
Termin zakończenia: 
23 Listopad, 2018 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
18 Sierpień, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
Agnieszka Koziarska Wilkowiecka
Organizator: 
ZKK PILICA
Miejsce: 
SPAŁA, WARSZAWA, SPAŁA
Odpłatność: 
480
Uczestnicy: 
DOROŚLI POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
Opis: 

3. TERMINY I MIEJSCA ZJAZDÓW
14-16/09/2018 w Spale spotykamy się o godzinie 18:00 w miejscu jakie dostaniecie koordynaty
II 05-07/10 2017 w Warszawie, o 18:00 spotykamy się o obok budynku Głównej Kwatery ZHP
III 23-25/11/2017 w Spale, spotykamy się o godzinie 18 obok Kościoła, w tym terminie odbędzie się KPP
4. ZAKWATEROWANIE
Noclegi w trakcie zjazdów w plebanii w Spale i w hostelu w Warszawie. Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Kursie Pierwszej Pomocy zostaną przekazane zainteresowanym na I zjeździe.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę dostępną pod adresem: https://MAKATKA2018.zgloszenia24.pl – do północy 18-08-2017 roku.
W dniu 18-08-2017 organizator zakończy proces rekrutacji. Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.
Uwaga! Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 21 osób! W przypadku zgłoszeń poniżej 10 osób z uwagi na brak minimum do spełnienia standardu Kursu Przewodnikowskiego ZHP, kurs zostanie odwołany
Uwaga! Zgłoszenia po w/w terminie nie będą rozpatrywane!
5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE PWD DLA DOROSŁYCH PERPETUUM MOBILE
A. Członkostwo w ZHP ( opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć
C. Wpłata MINIMUM zaliczki 100pln na konto ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 5 23 1240 3073 1111 0010 8204 1215 z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd MAKATKA (imię i nazwisko). W przypadku wpłaty zaliczki na konto możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu. Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona. Koszt kursu w całości to 480pln od uczestnika
D. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
– zakwaterowanie, w warunkach turystycznych, na łóżkach, bez pościeli
– obiady w trakcie zjazdów
– kawę, herbatę,
– materiały programowe w trakcie zajęć,
– wyprawki dla kursantów,
– dyplomy,
– plakietki.
E. Na kurs trzeba zabrać mundur, kubek (najlepiej metalowy), finkę lub inny nóż turystyczny, latarki i odpowiednio do wymagań biwaku prowiant na ,śniadania i kolacje.
6. WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
✓ Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu i nie spóźnianie się na zajęcia (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
✓ Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących ( indywidualne jak i zespołowe)
✓ Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim
✓ Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
✓ Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
✓ Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.
✓ Warunkiem pozytywnego ukończenia kursu „Makatka” jest przedstawienie w trakcie Rozmowy Instruktorskiej uzupełnionej makatki uczestnika
7. OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU
8. W ramach kursu, za dodatkową opłatą (120pln) będzie można wziąć udział w Kursie Pierwszej Pomocy w ilości 16h, zgodnie z wymaganiami próby pwd ZHP.