KURS PRZEWODNIKOWSKI „KOPALNIA DIAMENTÓW”

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
6 Listopad, 2015 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
13 Grudzień, 2015 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
16 Październik, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Dominika Czarkowska
Organizator: 
ZKK Hufca Wrocław "Zarzewie"
Miejsce: 
Dolny Śląsk
Odpłatność: 
160 zł – dla harcerzy Hufca Wrocław ZHP, 180 zł – dla harcerzy spoza Hufca Wrocław ZHP
Uczestnicy: 
osoby, które zamierzają zdobyć stopień przewodnika
Opis: 

UWAG! UWAGA! Poszukujemy ochotników gotowych na wyjątkowe wyzwanie! Zbieramy

brygadę śmiałków, którzy wyruszą z nami w najgłębsze głębiny w poszukiwaniu prawdziwych

diamentów.

Podczas wyprawy do Kopalni Diamentów zostaniesz wyposażony w niezbędne narzędzia oraz

solidnie przeszkolony, rozwiniesz umiejętności i nabędziesz nową wiedzę, zdobędziesz diamenty,

które pomogą Ci zostać Instruktorem ZHP.

Warunki przyjęcia do brygady kopalnianej:

 Ukończony 16 rok życia

 Posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego

 Otwarta lub planowana próba na stopień przewodnika.

Spełniasz warunki? Nie brak Ci motywacji do ciężkiej pracy? Dołącz do naszej niezwyciężonej

brygady!

Miejsce: 

Dolny Śląsk

Koszt: (obejmuje: zakwaterowanie, obiady w soboty, program, materiały dydaktyczne)

160 zł – dla harcerzy Hufca Wrocław ZHP

180 zł – dla harcerzy spoza Hufca Wrocław ZHP

Uczestnicy: 

Osoby zdobywające stopień przewodnika lub planujące otworzyć próbę w najbliższym czasie

TERMINY ZJAZDÓW:

1) 06. - 08.11.2015 r.

2) 20. - 22.11.2015 r.

3) 11. - 13.12.2015 r.

Ważne:

1) koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy osobno

2) uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie (oprócz sobotnich obiadów)

REKRUTACJA:

- rozpocznie się 02.10.2015r. a zakończy 16.10.2015. o godz. 23.59

- zgłoszenia w wersji elektronicznej (plik WORD) będą przyjmowane na adres

zkk.zarzewie@wroclaw.zhp.pl (wersję papierową z podpisem przełożonego należy przywieźć ze sobą

na kurs)

- formularz zgłoszenia do pobrania ze strony Hufca Wrocław (www.hufiec.wroclaw.zhp.pl w

zakładce "Zespół Kadry Kształcącej")

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):

- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo

- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego

- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego formularza

- uzyskanie zgody przełożonego na udział w kursie

- opłacenie składek członkowskich za rok 2015.

- wniesienie do 10.12.2015 r. opłaty za kurs na konto Hufca:

Hufiec ZHP Wrocław

pl. Św. Macieja 5a

50-244, Wrocław

BGŻ OO Wrocław 98 2030 0045 1110 0000 0035 5980

Jedynie w uzasadnionych przypadkach Komenda kursu zastrzega sobie prawo przyjęcia na Kurs

osób nie spełniających dwóch pierwszych warunków.

UWAGI:

1. Ze względu na samofinansujący się charakter przedsięwzięcia, Kurs rozpocznie się pod

warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 15 osób.

3. Przyjmiemy na kurs maksymalnie 20 osób.

Czuwaj!

Oddział górniczy organizujący wyprawę: 

Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"

.