Kurs przewodnikowski „Per aspera ad astra” 2017

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
29 Wrzesień, 2017 - 09:00
Termin zakończenia: 
29 Październik, 2017 - 15:00
Zgłoszenia do: 
9 Wrzesień, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015
Organizator: 
Organizatorem kursu jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufca Dąbrowa Górnicza oraz instruktorów działających w ramach Koalicji ds. Kształcenia.
Miejsce: 
Dąbrowa Górnicza
Odpłatność: 
160,00zł
Uczestnicy: 
Członkowie ZHP przygotowujący się do objęcia funkcji instruktorskich.
Opis: 

Komendant: hm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015

Komenda kursu:
hm Jolanta Wysocka
phm Aleksandra Nadolna
phm Edyta Koza
phm Grzegorz Bąk

MIEJSCA I TERMINY ZJAZDÓW
I. Kobylica (30.09.2017 – 01.10.2017)
II. Dąbrowa Górnicza (13-15.10.2017)
III. Będzin (27-29.10.2017)

Zajęcia prowadzone przez instruktorów-praktyków.

ZAKWATEROWANIE:
I. Kobylica – baza Hufca Sosnowiec,
II. Dąbrowa Górnicza - Fundacja "Krokus",
III. Będzin – budynek Hufca Ziemi Będzińskiej.

Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę elektroniczną do 09.09.2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://kurspwd2017.zgloszenia24.pl (termin zgłoszeń do 9.09.2017 do godz 23:59)

Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.

Uwaga!
Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 25 osób!
Decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO
A. Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. 16 rok życia,
C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć,
D. Wpłata należności za kurs na konto hufca:

Hufiec Dąbrowa Górnicza
ul. Królowej Jadwigi 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd (imię i nazwisko)".

W przypadku wpłaty zaliczki na konto możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

E. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
· zakwaterowanie w warunkach turystycznych,
· 3 obiady (sobotnie) w trakcie zjazdów,
· kawę, herbatę, coś słodkiego,
· materiały programowe w trakcie zajęć,
· wyprawka dla kursantów,
· dyplomy.

Na kurs trzeba zabrać mundur, własny kubek, śpiewnik.

WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU

· Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
· Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących (indywidualne jak i zespołowe).
· Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim.
· Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
· Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
· Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU

.