KURS PRZEWODNIKOWSKI “Latarnik”

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
12 Styczeń, 2018 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
17 Styczeń, 2018 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
15 Grudzień, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Artur Ośko
Organizator: 
Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle im. Władysława Planetorza ul. Piotra Skargi 17A 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Miejsce: 
Schronisko Stodoła koło Międzygórza i okolice
Odpłatność: 
dla uczestników z Hufca ZHP K-Koźle – 150 zł dla uczestników spoza Hufca ZHP K-Koźle – 320zł
Uczestnicy: 
Wiek co najmniej 16 lat (urodzeni po dniu 1 stycznia 2003 roku) Złożone Przyrzeczenie Harcerskie Opłacone składki członkowskie za rok 2017, potwierdzone przez komendanta hufca Potwierdzone w ewidencji ZHP członkostwo w ZHP Stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach kursu Wypełnienie zgłoszenia poprzez www.zki2018.zgloszenia24.pl - do dnia 15.12.2017r. Przekazanie komendzie kursu wypełnionej karty kwalifikacyjnej - do dnia 3.01.2018r. Po otrzymania potwierdzenia przyjęcia na kurs, dokonanie wpłaty składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa w kursie – do dnia 3.01.2018r. Decyzję o przyjęciu na kurs podejmuje komenda kursu. Decyzje będą podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i przekazywane uczestnikom. Decydujący jest termin zgłoszenia.
Opis: 

„Kurs trzeba przeżyć” – Stefan Mirowski

Jaki będzie ten kurs?
To proste. Bo harcerstwo jest proste same w sobie. Oparte na uczeniu w działaniu, budowaniu zespołu na przeżyciu wspólnej przygody okraszone sumą wspólnie doznanych emocji. Wzmacnianiu w działaniu poczucia siły drzemiącej w każdym z nas.
Dlatego NASZ kurs będzie przygodą, którą przeżyjemy wspólnie, uczestnicy i kadra, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, tak aby każdy po powrocie do swoich środowisk potrafił w innych rozpalać płomień, podsycać żar.
Tak wykuwa się instruktora harcerskiego.
Tak wykuwa się przyjaźnie.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgkzhp-my.sharepoint.com%2Fp...