Kurs podharcmistrzowski SYNERGIA

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
2 Wrzesień, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
23 Październik, 2016 - 15:00
Zgłoszenia do: 
15 Sierpień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Krzysztof Stachów
Organizator: 
Dolnośląska Szkoła Instruktorska MŁYN
Miejsce: 
Dolny Śląsk
Odpłatność: 
Składka zadaniowa na kurs: 250 zł – dla osób, które zgłoszą się do 1 sierpnia 2016 r. z Chorągwi Dolnośląskiej, 300 zł - dla osób, które zgłoszą się do 1 sierpnia 2016 r. z innych chorągwi 300 zł – dla osób, które zgłoszą się po 1 sierpnia 2016 r. z Chorągwi Dolnośląskiej 350 zł - dla osób, które zgłoszą się po 1 sierpnia 2016 r. z innych chorągwi Osoby, które zakwalifikowały się na kurs i zrezygnowały z udziału w nim po 20 sierpnia 2016 r. lub nie wzięły w nim udziału, będą obciążone kosztami kursu w wysokości 200 zł. Zachęca się komendy hufców do częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów uczestnictwa w kursie kadrze swoich hufców.
Uczestnicy: 
Kurs podharcmistrzowski jest przeznaczony dla osób, które podjęły decyzję o zdobywaniu kolejnego stopnia instruktorskiego, by móc zostać podharcmistrzem. Kurs podharcmistrzowski pozwoli w przyszłości uczestniczyć w formach szkoleniowych pozwalających podjąć działania w namiestnictwach, zespołach kadry kształcącej, komendach szczepów czy w KSI. Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów podharcmistrzowskich zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.). Przewidziana jest drużyna kursowa, która będzie pracowała w 2-3 zastępach (w zależności od ilości zgłoszeń). W kursie może wziąć udział od 10 do 18 osób.
Opis: 

Dlaczego Synergia?
Synergia to współdziałanie kilku czynników, które potęguje działanie. Efekt synergii oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych w całość. Synchronizacja pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie zespołu.

Regulamin i ankiet dostępne na stronie:
http://dolnoslaska.zhp.pl/?artykul=726