Kurs Podharcmistrzowski połączony z kursem instruktażowym dla kierowników wypoczynku

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Lipiec, 2013 - 15:00
Termin zakończenia: 
5 Sierpień, 2013 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
12 Maj, 2013 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Lucyna Szypulska-Kamyk
Organizator: 
ChZKK Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"
Miejsce: 
Gaj k. Łąkorza
Odpłatność: 
310 zł
Uczestnicy: 
minimum wykształcenie średnie, stopień instruktorski – otwarta próba podharcmistrzowska, udokumentowane trzy lata pracy wychowawczo-dydaktycznej z młodzieżą
Opis: 

szczegółowe info l.szypulska@kp.zhp.pl tel. 663-788-877