Kurs Podharcmistrzowski INDUKCJA

Rekomendacja: 
ZKK Chorągwi Dolnośląskiej
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
14 Listopad, 2014 - 18:00
Termin zakończenia: 
14 Grudzień, 2014 - 13:00
Zgłoszenia do: 
6 Listopad, 2014 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Michalina Wojtas
Organizator: 
ZKK Chorągwi Dolnośląskiej
Miejsce: 
Głogów, Oleśnica, Milicz
Odpłatność: 
315,00 zł
Uczestnicy: 
Zgodnie z regulaminem
Opis: 

Więcej informacji:
http://www.dolnoslaska.zhp.pl/download/kurs_phm_indukcja_regulamin.pdf

IDEA KURSU
Głównym celem kursu podharcmistrzowskiego jest przygotowanie instruktora do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz przygotowanie do pracy w zespołach instruktorskich i kierowania nimi.
INDUKCJA to wprowadzenie w jakiś stan, wzbudzenie zjawiska. Kurs więc ma być wzbudzeniem w instruktorze postawy podharcmistrza. Przekazaniem wiedzy i energii do działania.
INDUKCJA to też zjawisko, w którym następuje wytworzenie się siły "pchającej" prąd w przewodniku ze względu na to, że znajduje się on w polu magnetycznym, które ulega zmianie. Kurs będzie więc wydobywaniem z sobie siły do bycia liderem zespołu instruktorskiego, do samokształcenia, do umiejętności reagowania na zmiany, jakie wydarzają się w naszym środowisku działania. Będzie tworzeniem siły do działania ze względu na to co dzieje się globalnie.
Bo podharcmistrz to instruktor - który daje energię i prąd przewodnikowi (elektrycznemu czy harcerskiemu :).

TERMIN KURSU I MIEJSCE
I weekend 14-16.11.2014 -
II weekend 28-30.11.2014 -
III weekend 12-14.12.2014 Powiat Trzebnicki

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE (należy je spełnić łącznie)
a) Otwarta próba na stopień podharcmistrza i ukończone 18 lat lub stopień podharcmistrza.
b) Opłacenie składek członkowskich.
c) Przesłanie ankiety aplikacyjnej z opinią Komendanta Hufca na adres: zgloszenienakurs@gmail.com do dnia 31.10.2014 r. (wysłanie zgłoszenia w pliku DOC z konta hufcowego jest uznane za rodzaj elektronicznego podpisu, wersję papierową z podpisem należy przywieźć ze sobą na pierwszy weekend kursu).
d) Wpłacenie na konto Komendy Chorągwi Dolnośląskiej wpisowego do dnia 07.11.2014 r. i przesłanie niezwłocznie skanu dowodu wpłaty lub zdjęcia, PDF czy printscreena na adres: zgloszenienakurs@gmail.com.