Kurs Podharcmistrzowski

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
16 Sierpień, 2012 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
20 Sierpień, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
15 Czerwiec, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Marta Krzysztofik SOKK 212/2011
Organizator: 
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska oraz Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Radomsko
Miejsce: 
Stanica Hufca ZHP Radomsko w Białym Brzegu
Odpłatność: 
170 zł
Uczestnicy: 
Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, stopień instruktorski przewodnik lub otwartą próbę podharcmistrzowską
Opis: 

Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska oraz Zespół Kardy Kształcącej Hufca ZHP Radomsko zapraszają na Kurs Podharcmistrzowski, który od będzie się w formie obozu w stanicy Biały Brzeg.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończone 18 lat, stopień przewodnika, lub otwarta próba podharcmistrzowska.

Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywnie zdany egzamin, złożenie dokumentacji wypracowanej podczas kursu oraz zaangażowanie.

Kurs odbędzie się jeżeli weźmie w nim udział min. 10 osób. Maksymalna liczba  kursantów to 18 osób. Decyduje kolejność  zgłoszenia.

Opłata za kurs wynosi 170 zł. W ramach opłaty zostanie zapewnione pełne wyżywienie, nocleg pod namiotami, dobre warunki sanitarne, ubezpieczenie, dojazd na miejsce kursu (z radomska do Białego Brzegu), materiały programowe oraz plakietka kursu.

Rekrutacja na kurs obejmuje dwa etapy:

Etap I – przesłanie ankiety aplikacyjnej oraz karty kwalifikacyjnej na adres email: marta.krzysztofik@zhp.net.pl oraz pocztą do dnia 15.06.12r na adres  Komendy Hufca ZHP Radomsko: Hufiec ZHP Radomsko, ul. Bugaj 3, 97 – 500 Radomsko. Dnia 16.06.12 przesłana zostanie informacja czy dany kurs się odbędzie.

Etap II – do dnia 30.06.12 uiszczenie opłaty na konto Hufca ZHP Radomsko z dopiskiem Kurs Podharcmistrzowski

Bank Spółdzielczy I o/Radomsko: 82 8980 0009 2001 0076 9718 0005

Osoby, które nie prześlą karty i nie wpłacą opłaty w podanym terminie będą mogły uczestniczyć w kursie jeśli będą jeszcze wolne miejsca, ale wówczas ponoszą opłatę w wysokości 200 zł.

Ankieta aplikacyjna oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej: www.radomsko.zhp.pl  . Osoby pełnoletnie prosimy o samodzielne wypełnienie karty kwalifikacyjnej.