Kurs Namiestników "Latarnia Morska"

Rekomendacja: 
Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
13 Styczeń, 2017 - 19:00
Termin zakończenia: 
29 Styczeń, 2017 - 16:00
Zgłoszenia do: 
26 Grudzień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Michał Maciąg (SOKK/714/2016)
Organizator: 
Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Miejsce: 
Warszawa
Odpłatność: 
dla instruktorów Chorągwi Stołecznej wynosi 220 zł, dla pozostałych 250 zł
Uczestnicy: 
18 lat i stopień podharcmistrza (lub ukończony kurs podharcmistrzowski)
Opis: 

Więcej informacji na www.iluminacja.stoleczna.zhp.pl