Kurs Namiestników "Latarnia Morska"

Rekomendacja: 
Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
7 Listopad, 2002 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
22 Listopad, 2014 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
27 Październik, 2014 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Paulina Soliwoda (SOKK/305/2013)
Organizator: 
Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Miejsce: 
Warszawa
Odpłatność: 
200zł dla Chorągwi Stołecznej, 230zł dla pozostałych chorągwi
Uczestnicy: 
ukończone 18 lat, stopień podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski
Opis: 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz ulotka znajdują się pod adresem: http://stoleczna.zhp.pl/start/aktualnosci-ksztalceniowe/389-kurs-namiest...