Kurs Namiestników i Instruktorów Wspierających Metodycznie Drużynowych „Latarnia Morska”

Rekomendacja: 
Szkoła Instruktorska "Iluminacja" Chorągwi Stołecznej ZHP
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
11 Grudzień, 2015 - 18:00
Termin zakończenia: 
10 Styczeń, 2016 - 16:00
Zgłoszenia do: 
21 Listopad, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Katarzyna Krzak (SOKK/627/2013)
Organizator: 
Szkoła Instruktorska "Iluminacja" Chorągwi Stołecznej ZHP
Miejsce: 
Warszawa
Odpłatność: 
220 zł dla instruktorów z Chorągwi Stołecznej, 250 zł dla uczestników z innych chorągwi
Uczestnicy: 
• ukończone 18 lat • ukończony kurs podharcmistrzowski lub stopień podharcmistrza
Opis: 

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do wspierania metodycznego drużynowych i pełnienia funkcji namiestników.

Terminy: od 11-13.12.2015 r. i 8-10.01.2016 r.

Zgłoszenia: przyjmujemy do 21.11.2015 r. Maksymalnie przewidujemy 18 uczestników.
Do 23.11.2015 r. poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs.
W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę: https://latarniamorska.zgloszenia24.pl

Cena: 220zł, dla osób spoza Chorągwi Stołecznej ZHP – 250zł
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe uiszczenie opłaty kursowej dlatego zakwalifikowanych uczestników prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 30.11.2015 r., przelewem na konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 80114010100000542478001005 z adnotacją „Latarnia morska + imię i nazwisko”

Kontakt:
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem aleksandra.kozubska@zhp.net.pl

Komenda kursu:
• hm. Katarzyna Krzak (SOKK/627/2013)
• hm. Michał Maciąg (BOKK/713/2014)
• phm. Aleksandra Kozubska (BOKK/275/2014)
• phm. Stanisław Matysiak (BOKK/821/2015)
• phm. Dorota Nurek (BOKK/708/2013)
• phm. Wojciech Sidorowicz

Czuwaj!