Kurs namiestników i członków referatów starszoharcerskich „Irbis II”

Rekomendacja: 
CSI ZHP
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
26 Listopad, 2014 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
29 Listopad, 2014 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
26 Październik, 2014 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Ewa Sidor
Organizator: 
Zespół Starszoharcerski GK ZHP (przy wsparciu CSI ZHP)
Miejsce: 
Góry Izerskie
Odpłatność: 
200 zł
Uczestnicy: 
Do uczestnictwa w kursie zapraszamy osoby pełniące funkcję namiestników starszoharcerskich oraz członków referatów starszoharcerskich, posiadających stopień podharcmistrza bądź ukończony kurs podharcmistrzowski.
Opis: 

Drużynowy to bez wątpienia najważniejsza funkcja w naszej organizacji. Budowanie systemu wsparcia wolontariuszy, którzy podejmują się tego zadania, to jedno z kluczowych zadań wyższych szczebli struktury naszej organizacji. Często więc najlepsi drużynowi podejmują się funkcji wspierających na poziomie hufca, zostając namiestnikami, czy też na poziomie chorągwi, działając w referatach metodycznych.

Drodzy namiestnicy i członkowie referatów starszoharcerskich – to do Was kierujemy nasze zaproszenie! Zapraszamy na wspólną wędrówkę, podczas której będziemy zdobywać kolejne szczyty przybliżające nas do wspólnej idei – dobrze działających drużyn starszoharcerskich w całej organizacji.

Więcej informacji oraz ankieta aplikacyjna tutaj: http://ksztalcenie.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0081,0001&id=15601