Kurs namiestników i członków referatów harcerskich

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
16 Sierpień, 2011 - 18:00
Termin zakończenia: 
21 Sierpień, 2011 - 13:00
Zgłoszenia do: 
15 Maj, 2011 (Cały dzień)
Organizator: 
CSI
Miejsce: 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Perkoz k/Olsztynka
Odpłatność: 
190,00zł
Opis: 

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji członka chorągwianego referatu harcerskiego oraz do funkcji namiestnika harcerskiego w hufcu, kursanci pracują w dwóch zastępach (referaty i namiestnicy), cześć zajęć jest wspólna, a część osobna.

refejstracja https://wntgk.zhp.pl/rejestracja