Kurs namiestników

Rekomendacja: 
Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
18 Listopad, 2011 - 18:30
Termin zakończenia: 
4 Grudzień, 2011 - 12:00
Zgłoszenia do: 
5 Listopad, 2011 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Bożena Mientus
Organizator: 
Chorągwiana Szkoła Instruktorska
Miejsce: 
Ośrodek Harcerski w Chorzowie
Odpłatność: 
70 zł
Uczestnicy: 
absolwenci kursu podharcmistrzowskiego lub instruktorzy w stopniu co najmniej podharcmistrza