Kurs Metodyczny "Kuźnia Wodzów"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
17 Maj, 2019 - 17:00
Termin zakończenia: 
16 Czerwiec, 2019 - 15:00
Zgłoszenia do: 
29 Marzec, 2019 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Dominika Dobrzańska
Organizator: 
ZKK Hufca Wrocław Północ
Miejsce: 
Dolny Ślask
Odpłatność: 
260 zł – dla harcerzy Hufca ZHP Wrocław Północ 280 zł – dla harcerzy spoza Hufca ZHP Wrocław Północ
Uczestnicy: 
Kurs skierowany jest do członków ZHP, którzy ukończyli 16 lat (rocznikowo) oraz ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs przewodnikowski (do dnia rozpoczęcia kursu metodycznego) bądź posiadają stopień przewodnika
Opis: 

Kurs metodyczny to kurs stanowiący część przeszkolenia do pełnienia funkcji drużynowego, skierowany jest dla osób, które ukończyły kurs przewodnikowski (lub stary drużynowych) lub posiadają co najmniej stopień przewodnika. Program kursu będzie realizowany zgodnie ze standardami kursów odpowiednich pionów metodycznych.

TERMINY ZJAZDÓW:
1) 17.05 - 19.05.2019r.
2) 31.05 - 02.06.2019r.
3) 14.06 - 16.06.2019r.
Jeden z noclegów planujemy spędzić pod namiotami, podczas tego zjazdu zajecia odbywać się będą głównie w terenie.
KOSZT:
(obejmuje: zakwaterowanie, obiady w soboty, program, materiały dydaktyczne)
260 zł – dla harcerzy Hufca ZHP Wrocław Północ
280 zł – dla harcerzy spoza Hufca ZHP Wrocław Północ
- koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
- uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie (oprócz sobotnich obiadów).
Po otrzymaniu informacji dotyczącej kwalifikacji na kurs podane będą informacje dotyczące wniesienia opłaty.

REKRUTACJA:
- rozpoczyna się 06.03.2019 r. a zakończy 29.03.2019 r. o godz. 23.59
- formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RN...

- Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana w ciągu paru dni po zakończeniu rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- ukończony kurs przewodnikowski (do dnia rozpoczęcia kursu metodycznego) lub minimum stopień przewodnika
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego i zatwierdzonego formularza
- uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca na udział w kursie i załączenie skanu w zgłoszeniu
- opłacenie składek członkowskich za I kwartał 2019 r.

W uzasadnionych przypadkach Komenda kursu zastrzega sobie prawo przyjęcia na Kurs osób nie spełniających dwóch pierwszych warunków.

UWAGI:
- Ze względu na samofinansujący się charakter przedsięwzięcia, Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 8 osób na daną metodykę.
- W razie pytań, prosimy o kontakt: Ksztalcenie@wroclawpolnoc.zhp.pl
Regulamin: https://www.dropbox.com/s/9q8t8jhcpnoiq77/Regulamin-Kursu-Ku%C5%BAnia-Wo...
Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"