Kurs Komendantów Szczepów "PAJĘCZYNA"

Rekomendacja: 
Chorągwiana Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
15 Styczeń, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
7 Luty, 2016 - 14:00
Zgłoszenia do: 
7 Styczeń, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Michał Rzepka
Organizator: 
Chorągwiana Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej
Miejsce: 
Ośrodek Harcerski w Chorzowie (Park Śląski)
Odpłatność: 
130 zł, Chorągwie Śląska 100 zł
Uczestnicy: 
osoby, które ukończyły kurs phm lub posiadają stopień phm
Opis: 

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji komendanta szczepu.
Więcej informacji: http://chsi.slaska.zhp.pl/kurs-komendantow-szczepow-pajeczyna-2/
Zgłoszenia: https://kurs_komendantow_szczepow1.zgloszenia24.pl/